Produkcja

Rynny do przenośników zgrzebłowych

Pozostałe wyroby:

  • Rynna 1500/620/E180
  • Rynna 1500/720/E180
  • Rynna 1500/642/E190
  • Rynna 1500/742/E190
  • Rynna dołączna wysypowa 620, 720, 642, 742
  • Rynna dołączna zwrotna 620, 720 642, 742.

Rynny Skat 1500/440/E180
Parametry techniczno-użytkowe:
zastosowanie do przenośników zgrzebłowych typu "SKAT", "GROT"
profile boczne wykonane z kształtownika E180 gat. 25G2 zgodnie z normami PN-H-93441-1:2004, PN-H-93441-7:1994 rys.2
blacha ślizgowa wykonana ze stali o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie gat.18G2A wg PN-88/H-84023/05
wymiary geometryczne wg rys. SM.05.007
bezpieczeństwo stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych o dowolnym stopniu zagrożenia wybuchem metanu lub pyłu węglowego
certyfikat uprawniający od oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa "B" nr B/1265/2005

Rynna Skat lekki 2000/420
Parametry techniczno-użytkowe:
zastosowanie do przenośników zgrzebłowych typu "SKAT" -60,80"
blacha ślizgowa wykonana ze stali o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie gat.18G2A wg PN-88/H-84023/05
wymiary geometryczne wg rys. SM.05.006
bezpieczeństwo stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych o dowolnym stopniu zagrożenia wybuchem metanu lub pyłu węglowego
certyfikat uprawniający od oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa "B" nr B/1265/2005

Rynna Śląsk 1500/620/E180
Parametry techniczno-użytkowe:
zastosowanie do przenośników zgrzebłowych typu "ŚLĄSK", "GROT"
profile boczne wykonane z kształtownika E180 gat. 25G2 zgodnie z normami PN-H-93441-1:2004, PN-H-93441-7:1994 rys.2
blacha ślizgowa wykonana ze stali o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie gat.18G2A wg PN-88/H-84023/05
wymiary geometryczne wg rys. SM.05.001
bezpieczeństwo stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych o dowolnym stopniu zagrożenia wybuchem metanu lub pyłu węglowego
certyfikat uprawniający od oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa "B" nr B/1265/2005

Rynna Śląsk 1500/642/E190
Parametry techniczno-użytkowe
zastosowanie do przenośników zgrzebłowych typu "ŚLĄSK"
profile boczne wykonane z kształtownika gat. 25G2 E190A zgodnie z PN-H-93441-1:2004
blacha ślizgowa wykonana ze stali 18G2A wg PN-88/H-84023/05
wymiary geometryczne wg rys. SM.05.002
bezpieczeństwo stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych o dowolnym stopniu zagrożenia wybuchem metanu lub pyłu węglowego
certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa "B" nr B/1264/2005

Rynna Samson 1500/720/E180
Parametry techniczno-użytkowe:
zastosowanie do przenośników zgrzebłowych typu "SAMSON", "GROT"
profile boczne wykonane z kształtownika E180 gat. 25G2 zgodnie z normami PN-H-93441-1:2004, PN-H-93441-7:1994 rys.2
blacha ślizgowa wykonana ze stali o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie gat.18G2A wg PN-88/H-84023/05
wymiary geometryczne wg rys. SM.05.003
bezpieczeństwo stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych o dowolnym stopniu zagrożenia wybuchem metanu lub pyłu węglowego
certyfikat uprawniający od oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa "B" nr B/1265/2005

Rynna Samson 1500/742/E190
Parametry techniczno-użytkowe:
zastosowanie do przenośników zgrzebłowych typu "ŚLĄSK"
profile boczne wykonane z kształtownika E190A gat. 25G2 zgodnie z normami PN-H-93441-1:2004, PN-H-93441-7:1994 rys.2
blacha ślizgowa wykonana ze stali o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie gat.18G2A wg PN-88/H-84023/05
wymiary geometryczne wg rys. SM.05.004
bezpieczeństwo stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych o dowolnym stopniu zagrożenia wybuchem metanu lub pyłu węglowego
certyfikat uprawniający od oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa "B" nr B/1265/2005

Rynny Dołączne wysypowe, zwrotne
Parametry techniczno-użytkowe:
zastosowanie do przenośników zgrzebłowych wykonanych na profilach E180 oraz E190
profile boczne wykonane z kształtownika E190A gat 25G2 zgodnie z PN-H-93441-1:2004 lub E180 gat. 25G2 zgodnie z normą PN-H-93441-7:1994 rys.2
blacha ślizgowa wykonana ze stali o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie gat.18G2A wg PN-88/H-84023/05
bezpieczeństwo stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych o dowolnym stopniu zagrożenia wybuchem metanu lub pyłu węglowego
certyfikat uprawniający od oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa "B"

Zastawka SK-3950, R-111
Parametry techniczno-użytkowe:
zastosowanie do przenośników zgrzebłowych
komplet stanowi zastawka + 2 obejmy
wymiary geometryczne wg rys. SM.05.008, SM.05.009, SM.05.010
bezpieczeństwo stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych o dowolnym stopniu zagrożenia wybuchem metanu lub pyłu węglowego
certyfikat uprawniający do oznaczenia wyropu znakiem bezpieczeństwa "B" nr B/1262/2005